I. Informacje ogólne.

1.Portal www.agrolsklep.pl jest własnością firmy ,,AGROL'' z siedzibą pod adresem Oblekoń 156A 28-133 Pacanów NIP: 6551910913. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz obsługi Klientów. Niniejszy regulamin został napisany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

2. Wszystkie sprawy sporne Sprzedający będzie się starał rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór będzie rozstrzygany sądownie. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.


3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na niniejszej stronie.
 

4. Wykorzystywanie grafiki oraz treści zawartych na stronie w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione.II. Poufność i bezpieczeństwo transakcji.

1. Sprzedawca oświadcza, że nie udostępnia innym firmom, jak również osobom prywatnym, żadnych informacji dotyczących Klientów korzystającym z serwisu.

2. Klient, dokonując rejestracji w sklepie, zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia wyłącznie przez Sprzedawcę.

3. Sprzedający prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności, aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.

4. Wszelkie dane, w których jesteśmy w posiadaniu (m.in. dane Klientów, szczegóły transakcji), udostępniamy jedynie organom ścigania na podstawie Wyroku Sądu.III. Warunki sprzedaży.


1. 
Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym lub innych ważnych przesłanek wzbudzających podejrzenia). Zamówienia zawierające nieprawidłowe lub nieprawdziwe dane będą anulowane.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia zamówienia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez nas potwierdzone telefonicznie lub drogą pocztową (Poczta Polska) pisemną.

4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien poinformować nas o tym e-mailem, bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon fiskalny, do którego możemy później wystawić fakturę VAT według ustawowego terminu.


6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeśli zamawiający nie uregulował należności za wcześniej wykupione towary.

7. Oferty zamieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.IV. Odpowiedzialność za szkody.

1. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów zakupionych przez naszych Klientów.


V. Realizacja zamówienia.

1. W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze, następuje weryfikacja zamówienia poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z Klientem. Wówczas konsultant reprezentujący sprzedawcę potwierdza zamówienie i wysyła wybrany towar według ustalonego terminarza  - dla wygody i bezpieczeństwa Klienta zawsze płatne przy odbiorze gotówką po obejrzeniu towaru.

 VI. Zawarcie transakcji.


1. Celem Transakcji dotyczących sprzedaży na stronie www.agrolsklep.pl na nią skierowanych oraz przypisanych do niej nie jest zawarcie umowy, jakiekolwiek czynności podejmowane przez kupujących i sprzedającego w ramach tych Transakcji nie są wiążące, a Transakcje te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy.

2. Złożenie oferty jest jedynie deklaracją chęci zakupu, od której może każda ze stron odstąpić bez podania przyczyny.

 

VII. Termin realizacji zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia jest orientacyjny, oparty na informacjach dostarczonych przez producenta. Wówczas czas realizacji zamówienia może różnić się od podanego. Dlatego dla wygody Klienta każdorazowo następuje indywidualne wyliczenie czasu realizacji podczas kontaktu z konsultantem sprzedawcy.

 

VIII. Dostawa zamówionego towaru.

1. Transport zakupionego towaru odbywa się pojazdami należącymi do firmy AGROL lub jej podwykonawcami.

2. Kierowcy firmy AGROL poruszają się oznaczonymi pojazdami z widocznym logiem firmy.

3. Kierowca firmy AGROL jest zobowiązany do przyjęcia należności gotówkowej w trakcie wydawania towaru Klientowi.

 


IX. Gwarancja i serwis.

1. Każdy oferowany produkt jest objęty gwarancją producenta. Minimalny okres gwarancji to 1 rok kalendarzowy. Więcej informacji odnośnie gwarancji na dany produkt w instrukcji obsługi towaru lub osobnej karcie gwarancyjnej.

2. Wszelkie usterki powstałe przed lub podczas użytkowania maszyny należy zgłaszać pisemnie na adres producenta.

 

X. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca: F.H.U. ,,AGROL'' Konstantin Siemionow Nip. 6551910913 Oblekoń 156A 28-133 Pacanów 

 

2. Dane osobowe Klienta, zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży.

 

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient ma prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Dane osobowe Klienta mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto. 

 

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.

 

XI. Polityka prywatności

 

 • Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych Email: fhuagrol@onet.pl

 • Pochodzenie danych

 1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w naszym sklepie internetowym, w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika.

 

 • Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są każdorazowo w formularzu Zamówienia Produktu lub w formularzu rejestracji Konta.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy sprzedaży.

 2. Ze względu na prawnie uzasadniony interes sklepu dane osobowe są przetwarzane również w celu:

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

  2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

  3. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

  4. Archiwizacji danych.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez naszą firmę AGROL.

 

 • Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 • Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:

  1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

  3. Usunięcia danych.

   1. Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.  • Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  1. Drogą elektroniczną na adres fhuagrol@onet.pl

  2. Na adres: F.H.U. ,,AGROL'' Konstantin Siemionow Oblekoń 156A 28-133 Pacanów 

 

 • Organ nadzorczy i Skarg
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

.

Sklep agrolsklep.pl wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny
żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).